Aeg on meie kõige väärtuslikum ressurss. Sinu võimuses on otsustada, kuidas seda uuel aastal kasutada. Sind aitab eesmärkide seadmine. Eesmärke seavad inimesed, kes on otsustanud oma elu ise juhtida, kes teavad, kuhu nad teel on ja kes soovivad oma elu ise muuta. Eesmärkide seadmine aitab sul end ette valmistada võimalusteks, mida uus aasta pakub. Kui sa ei ole seadnud fookust, siis võid sobivad võimalused maha magada.

Eesmärk või unistus või lubadused

Osadele inimestele ei ole sõna „eesmärk“ meelt mööda, kuna see seostub eesmärkidega, mis on tööl kellegi teise poolt seatud. Pigem eelistatakse rääkida unistustest, soovidest, kavatsustest, uue aasta kontekstis ka lubadustest. Tähenduslikult on kõik erinevad, kuid nende vahel saab luua seoseid. Unistus on oma olemuselt ebamäärasem ja sobitub kaugemasse tulevikku. See on nagu missioon, meie elu sügavam mõte, mis on seotud ka meie väärtussüsteemiga. Kui sul on oma unistus või elu sügavam mõte määratletud, siis on lihtsam eesmärke seada. Mõelda tasub 3-5 aasta eesmärkide peale, mida võib nimetada visiooniks. Visiooni saavutamiseks tuleks omakorda seada lühemad eesmärgid. Neid võime seada uue aasta alguses või siis muul sobival ajal (kui eelmised eesmärgid vajavad ülevaatamist).

Uusaasta lubadused on mõistlik muuta eesmärkideks, so seada neile täpne tähtaeg, paika panna mõõdikud ja sõnastada motiveerivalt. Tasub endalt küsida, miks see eesmärk või lubadus on mulle oluline, tähendusrikas. Võimalik, et tegeliku eesmärgi leiame siis, kui oleme järjest vastanud mitmele „miks“-ile. Katteta lubaduste andmisel ei ole mõtet, sellega me õõnestame oma enesekindlust ja -usaldust. Eesmärke soovitatakse seada võimalikult konkreetselt. Näiteks, saavutan 12. septembril 2020 Tallinna Maratoni sügisjooksul 10 km distantsil aja 58 minutit. Kui sa sead eesmärgi „soovin 23. detsembriks 2020 olla enesekindlam inimene“, siis on see liiga üldine. Kui aga kirjutad enda jaoks lahti, mida sinu jaoks „enesekindlam“ tähendab ja paned kirja kriteeriumid, mille järgi hindad, et oled eesmärgi saavutanud, siis on see päris hea eesmärk.

Vähem on rohkem

Uue aasta eesmärkide seadmisel ei tasu väga ahneks minna ja rõhku kvantiteedile panna. Vähem on rohkem. Mõtle, millised eesmärgid ja sinu elu valdkonnad (töö, elukeskkond, pere ja sõbrad, hobid, romantilised suhted, tervis, isiklik areng, raha) on eesootaval aastal kõige olulisemad. Kuidas on mõistlik ajaressurssi jagada: kas 3 või 10 eesmärgi saavutamisele? Valdkondade või eesmärkide valimisel võid hinnata nende tähtsust sinu jaoks 10 palli süsteemis ja valida sealt olulisemad või valida 4 eesmärki ning jagada nende vahel ära 10 punkti.

Soovitused eesmärkide valikul ja sõnastamisel

  • Mõtle eesmärkide tasakaalule – eesmärgid olgu erinevatest eluvaldkondadest. Elu on terviklik. Näiteks ainult tööalastele eesmärkidele keskendumine võib viia läbipõlemiseni. Jälgi, et eesmärkide vahel ei tekiks konflikte. Eri valdkondade eesmärgid võivad nende saavutamist vastastikku toetada.
  • Ära klammerdu ühe eesmärgi külge. Kui sa pingutad ainult ühe eesmärgi nimel, siis võivad kreeni sattuda teised valdkonnad.
  • Ole paindlik! Eesmärkide seadmine aitab küll märgata uue aasta võimalusi, kuid mõnikord suunavad need võimalused või ka meie enda suurem tarkus meid eesmärke korrigeerima. Osad eesmärgid tasub kooskõlastada teiste asjaosalistega.
  • Sõnasta eesmärgid enda jaoks põnevalt ja huvitavalt, tee nad enda omaks.

Tegevuskava ja elluviimine

Eesmärkide seadmine on alles esimene samm muutuste juhtimiseks oma elus. Eesmärkide saavutamiseks tuleb koostada tegevuskava ja asuda neid ellu viima. Tuleb luua elluviimise rutiin ja arendada enesedistsipliini, et endaga sõlmitud kokkulepetest (tegevuskavast) kinni pidada. Tegevuskavast ja elluviimisest kirjutan põhjalikumalt järgmises artiklis, kuid 2 põhimõtet on siin tähtsad:

  • Enese distsiplineerimiseks kaasa teisi inimesi, kes toetavad sind eesmärkide saavutamisel. Nendeks võivad olla pereliikmed, sõbrad või hoopis coach, kes ühtlasi toetab eesmärkide sõnastamist, tegevuskava koostamist ja eriti elluviimist (koos eneseanalüüsi ja peegeldamisega)
  • Esimene samm, olgu see või mikrosamm tee juba täna – see annab innustust. Julge algus on pool võitu.

Kui sa oled eesmärkide seadmisega alustanud või tegeledki sellega regulaarselt, siis oled sa inimene, kes on otsustanud muudatusi oma elus ise juhtida, oled oma õnne sepp ja oma elu peremees. Õnne ja edu võimalus on suur.