MIS ON COACHING

Kadri Arula coaching

Minu jaoks tähendab coaching vestlust iseenda targema minaga. Kuna iseennast 2 rolli, so küsitleja ja vastaja, vahel on keeruline jagada, siis tulebki appi coach. Ühtlasi tähendab see seda, et vestlus on nii usalduslik, et ei taju võõra inimese kohalolekut ja kogu vestlus lähtub inimese enda vajadustest ja soovidest.

Coaching on protsess iseenda ja oma sisemiste ressursside avastamiseks ja arenguks. Hämmastav on see, et vastused leiab inimene iseenda seest. Coachi käes on küsimuste näol justkui võluvõti, mis inimese enda piiramatute ressursside salalaeka avada suudab.

Coaching aitab saavutada nii eesmärke kui püüelda unistuste poole, avastada iseennast. Coaching on suurepärane distsipliin, et oma seatud eesmärkideni jõuda.

Coachiga koostöö on juhi positsioonil töötava inimese jaoks suurepärane võimalus vaadata enda tegemisi distantsilt. See aitab luua rahu ja selgust juhi rollile muidu nii omases kiires tempos, määramatuses ja vastutuses. Coachimise meetodit hindan kõrgelt seetõttu, et see on otsekui minu enda tagasiside minule endale – selliselt suudab protsessi juhtida kogemustega coach. Kõik vastused on meie enda sees olemas ja professionaalne coach juhib oskuslikult iseendale otsa vaatama, mis on väga arendav ja avardav kogemus. Soovitan Kadriga koostööd kõigile, kellel on soov enda vajadustega paremat kontakti saada, oma sihte selgemaks mõelda ja inspiratsiooni leida. Kadri on tähelepanelik kuulaja, usaldust loov, toetav, põhjalik ja alati täie tähelepanuga kohal. Tundsin, et olen oodatud ja hoitud.“

Siret Raid, Puhastusimport OÜ tegevjuht

„Olen väga rahul Kadri poolt läbi viidud coachingu kohtumistega. Väga professionaalselt aitas ta jõuda mul minu murekohtadeni ja ma leidsin endas jõudu ning tarkust olukorrad lahendada.  Nende kuue kohtumise jooksul käisime läbi mitmed olulised teemad,  mis on minu arengule väga palju kaasa on aidanud ja enesekindlust kasvatanud.  Kadri on suurepärane coach , kelle teenuseid võin julgelt soovitada.“

Liina Olgo, Paulig Baltic finantsjuht

„Palusin Kadri abi ajal, kui mulle avanesid tööalaselt uued võimalused. Ma teadsin päris hästi, kuhu tahan jõuda, ometi ei osanud ma sinna teed leida. Kadri aitas mul korrastada oma mõtteid ja tegevusi, sain tänu sellele sihi paika ja vajalikud otsused tehtud. Olen tänulik selle eest, et ta ei lasknud mul ebamugavatest teemadest mööda minna. Tänu sellele leidsin oma vastutuse seal, kus olin selle kellegi teise õlule pannud.“

Kadri Schasmin, Industry62 tiimijuht

COACHINGU PÕHIMÕTTED

COACHINGU PÕHIMÕTTED

 • Inimene on lahenduste küllas
 • Coach on kliendi võimekuse avajaks
 • Coach ei anna nõu, vaid juhatab  küsimuste kaudu kliendi temast endast lähtuvate uute tõdemusteni.
 • Coaching käsitleb inimest tervikuna, kõiki erinevaid inimese eluvaldkondi.  Samuti minevikku, olevikku ja tulevikku.
 • Klient määrab ise oma eesmärgi.
 • Coachingu suhe põhineb partnerlusel ning vastastikkusel austusel ja lugupidamisel.

COACHINGU EESMÄRGID VÕIVAD OLLA:

 • Ambitsioonikate eesmärkide seadmine ning eesmärkide saavutamiseks tegevuskava elluviimine;
 • Tööalase karjääri kavandamine ja järgmiste sammude teostamine;
 • Töö ja isikliku elu harmoonia saavutamine;
 • Liidrivõimete väljakujundamine;
 • Iseenda tundmaõppimine ja enesejuhtimise süsteemi loomine;
 • Inimeste “lugema” ja motiveerima õppimine;
 • Enese seni teadvustamata võimete avastamine;

COACHINGU TULEMUSED

 • Paranesid suhtlemisoskused
 • Suurenes enesehinnang või enesekindlus
 • Suurenes tulemuslikkus
 • Paranes töö ja eraelu tasakaal
 • Suurenes heaolu
 • Laienesid tööalase karjääri võimalused
 • Kiirenes kohanemine uues tööalases rollis

COACHINGU PROTSESS

 • Kui distsipliin või tugisüsteem

 • Kokkulepitud kohtumiste ajakava

 • Kui coach’iga on kokku lepitud 6-10 kohtumist, siis need on tegevusplaani verstapostideks kokku lepitud tegevused ellu viia, peegeldada ja analüüsida toimunut, korrigeerida, teostada veelgi kvaliteetsemaid samme. Viimaseks kohtumiseks on kas osad eesmärgid saavutatud või sisse tallatud kindla suunaga rada, mis viib valitud eesmärkide või sihi poole.  Sellel rajal edasi liikudes mõnele tee hargnemisele või ristmikule jõudes on võimalik taas sobiva suuna valimisel coaching’ut kasutada.

 • Coach kui kokkulepete toetaja

 • Sageli lubatakse endale alustada millegagi  juba homme või uue aasta algusest ja  peagi need lubadused ununevad. Lubaduste andmine kellelegi teisele või iseendale kellegi teise juuresolekul on distsiplineerivam kokkulepe.

 • Motiveeriv on  see, et need kokkulepped on enda algatatud ja täiesti iseendast lähtuvad.

COACHINGU TOOTED

Minu coachingu stiil on lihtne, lähtub sinu vajadustest. Kõige tähtsamad tööriistad on mul alati kaasas: minu 2 kõrva kuulamiseks ja suu küsimuste esitamiseks. Kohaloleku lainele häälestun kiiresti ja värve armastan ma ka. Võimalusi on palju, aga parima tulemuse annab lihtsus. Arvestan lihtsalt kliendi õppimisestiili eelistustega (skeemid, kirjutamine, liikumine jne.)

Esimene ehk koostöö sobivuse kohtumine on tasuta. Edasises lepime kokku.

Ka meeskonnad vajavad eesmärkide seadmist ja arutelusid kuidas selleni jõuda. Selle protsessi käigus selguvad meeskonna, selle liikmete tugevused ja ressursid, kuidas neid kõige paremal moel tulemuste saamiseks rakendada.

Tegemist ei ole coachinguga vaid kindla struktuuri järgi juhitud protsessiga, kus grupiliikmed saavad nõu anda oma kolleegile. Grupi liikmeteks on eelistatult võrdsel ja samas valdkonnas tegutsevad kolleegid (sama tasandi juhid, õpetajad, koolitajad jpt), kes otsivad oma töös ettetulevatele küsimustele lahendusi. See on protsess, mis on kindla struktuuriga ning võimaldab võrdse ja hinnangutevaba suhtluse. Rakenduse saavad grupi liikmete tarkused.

Sobib eriti hästi pikaajalise koolitusprogrammi koolituspäevade vahele õpitu kinnistamiseks ja praktika reflekteerimiseks. Selles protsessis saab analüüsida oma tegevusi,  õpitakse teiste kogemustest, innustust annab arusaamine, et teised pingutavad sarnaste eesmärkide/teemade nimel. Seatakse eesmärke ja koostatakse tegevuskavasid.  Oluline, et osalejad on sarnaste teemadega/ülesannetega tegelevad kolleegid.

Küsi ka nendel teemadel koolitamist ja programmide/süsteemide loomist.

Asjad hakkavad juhtuma siis, kui hakkad pihta.

Miks mitte juba täna! 

VÕTA ÜHENDUST!

  Küsi ka nendel teemadel koolitamist ja programmide/süsteemide loomist.

  Asjad hakkavad juhtuma siis, kui hakkad pihta.

  Miks mitte juba täna! 

  VÕTA ÜHENDUST!