Enesejuhtimise teemad

Kasutades STRUCTOGRAM®  koolitussüsteemi, mis aitab aru saada iseenda tugevustest ja võimalustest.

 • Tee autentse iseendani
 • Stressijuhtimine
 • Eesmärkide seadmine ja saavutamine
 • Suhtlemisoskused ja konfliktide lahendamise oskused

Juhi roll koostöö ja meeskonna arendamisel

Koolituse või programmi läbiviimise põhimõtted

 • Kliendi vajadustest lähtuvad (kaardistame vajadused ja programmi koostöös)

 • Koolitus on kaasav ja rakendatakse mitmekesiseid meetodeid (pigem coaching kui klassikaline koolitus), arvestatakse osalejate individuaalsete vajadustega

 • Kantakse hoolt, et kindlustada praktikasse rakendamine (kodutöö, mentorlus jms.)

 • Tagasiside kogumine, analüüs ja ettepanekud edasiseks

Asjad hakkavad juhtuma siis,
kui hakkad pihta.
Miks mitte juba täna!

Võta ühendust!

  Enesejuhtimise teemad

  Kasutades DiSC (Thomas International) või Structogram süsteemi, mis aitab aru saada iseenda tugevustest ja võimalustest.

  • Tee autentse iseendani
  • Stressijuhtimine
  • Eesmärkide/sihtide seadmine ja saavutamine
  • Suhtlemisoskused ja konfliktide lahendamise oskused

  Juhi roll koostöö ja meeskonna arendamisel

  • Coachiv juhtimisstiil juhi vestlustes (arenguvestlused, tagasiside vestlused)
  • Autentne juht – liidrivõimete arendamine isikliku potentsiaali baasil

  Coachingu ja mentorlusoskused

  Koolituse või programmi läbiviimise põhimõtted

  • Kliendi vajadustest lähtuvad (kaardistame vajadused ja programmi koostöös)

  • Koolitus on kaasav ja rakendatakse mitmekesiseid meetodeid (pigem coaching kui klassikaline koolitus), arvestatakse osalejate individuaalsete vajadustega

  • Kantakse hoolt, et kindlustada praktikasse rakendamine (kodutöö, mentorlus jms.)

  • Tagasiside kogumine, analüüs ja ettepanekud edasiseks

  Asjad hakkavad juhtuma siis, kui hakkad pihta. Miks mitte juba täna! Võta ühendust!