Registreeru

Me elame ajastul, kus muudatused toimuvad väga kiiresti ja jätkuvas kriisiolukorras kogevad inimesed palju erinevaid stresse, meie elud ja töö on kohati pea peale pööratud. Empaatia on sellises olukorras kõige mõjusamalt töötav juhi omadus.

Teekonnal empaatiliseks juhiks õpime me tundma 2 võtit: ühte iseenda mõistmiseks ja teist kõigi teiste inimeste mõistmiseks. Teisi mõistame paremini mõistes iseennast ja samas iseenda sügavam avastamine toimub teiste inimeste mõistmise kaudu. Sellel teekonnal kasutan ma Šveitsi Institut für Biostruktur Analysen AG (IBSA) neuroteaduste, käitumise geneetika ja molekulaarbioloogiaalaste uuringute baasil loodud Structogram koolituse süsteemi. Koolitus koosneb 2- st päevast ja järelkohtumisest Zoomis.

1. päev: Võti iseenda mõistmiseks. Iseenda potentsiaali tundmaõppimise ja selle sihipärase kasutamise koolitus Structogram neuropsühholoogia süsteemi alusel.
2. päev: Võti teiste inimeste mõistmiseks. Teiste inimeste tundmaõppimine – kuidas mõista teisi inimesi, et saada toetust oma ideedele, toetada teisi nende ning meeskonna ühiste eesmärkide saavutamisel.
3. kohtumine Zoomis: kogemuste ja taipamiste jagamine (21. detsember).

KOOLITAJA: Kadri Arula, Structogram® koolitussüsteemi litsentseeritud koolitaja. Täpsemalt: https://kadriarula.ee/minust

SIHTGRUPP: Meeskonnajuhid sõltumata meeskonna suurusest ja püsivuse astmest, kes soovivad teadlikumalt tegeleda iseenda ja oma meeskonna potentsiaali realiseerimisega. Koolitus sobib hästi kõigile inimestele, kes töötavad vahetult inimestega.

Empaatia on muutunud liidritele kriitiliseks oskuseks ja saavutanud viimasel ajal hoopis uue tähenduse aidates luua nii innovatsiooni kui hoida talente oma meeskonnas. Empaatia on võime tajuda teiste inimeste emotsioone, tundmusi ja vajadusi, mõista teiste vaatenurki ja olukordi. Teiste inimeste mõistmine käib iseenda mõistmise kaudu. Structogram koolitussüsteem pakub võimalust mõista inimeste käitumist ja mõtlemisviisi erinevates elu ja töö olukordades: suhtlemisel, läbirääkimistel, meeskonna loomisel, koostöös, stressijuhtimisel, müügi ja juhtimise teemadel.

STRUCTOGRAM® KOOLITUSSÜSTEEMIST

Šveitsi Institut für Biostruktur Analysen AG (IBSA) neuroteaduste, käitumise geneetika ja molekulaarbioloogiaalaste uuringute baasil loodi organisatsioonidele mõeldud Structogram koolituse süsteem. Aju ja aju impulsside uuringute kohaselt koosneb inimese aju kolme tüüpi struktuuridest, kus iga struktuuritüüp vastutab erinevate protsesside eest. Inimese eripära tuleneb kolme aju struktuuritüübi impulsside tugevusest, mis on geneetilise päritoluga ja muutumatu. Kolme ajustruktuuri omavaheline koosmõju (biostruktuur) määrab inimese taju, mõtlemisviisi, otsustamise ja käitumise. Kahepäevase koolituse käigus õpime täpsemalt kuidas need uued teadmised ajust inimese enda ja teiste puhul toimivad ning kuidas seda teadmist kõige paremal moel ellu rakendada.

Tundes erinevaid biostruktuure ja nende peamisi motivatsioonitegureid on kõige võimsam tööriist, et valida „õiget“ lähenemist juhtimisel ja „õigeid sõnu“ keerulistes olukordades. Teised inimesed ei ole „keerulised“, nad on lihtsalt „erinevad“.

„Inimesel, kes on leidnud iseenda, ei ole midagi kaotada selles maailmas. Ja inimene, kes mõistab inimest iseendas, mõistab kõiki inimesi“ Stefan Zweig

Structogrami põhjalikum tutvustus: www.structogram.ee

EESMÄRGID:

Esimese koolituspäeva tulemusena oled Sa …

 • teadvustanud, millised on sinu geneetilised tugevused ja piirangud
 • mõistnud, kuidas teadlikumalt rakendada oma tugevusi juhitöös ja elus
 • teadlikum oma õppimise viisidest, suhtest ajaga ja käitumisest konfliktolukordades
 • teadlikum edu ja rahulolu saavutamisest autentse juhina
 • teekonnal rohkem rahul selle inimesega, kes sa oled

Teise koolituspäeva tulemusena oled Sa …

 • teadvustanud teiste inimeste unikaalsuse ja sellest tuleneva mõtlemisviiside erinevuse
 • mõistnud kuidas on lihtsam suhelda endast erinevate inimestega, kaasata neid oma ideede elluviimisse
 • teadlikum kuidas ennetada ja lahendada mittevajalikke konflikte teiste inimestega
 • teadlikum kuidas aidata tulemuslikumalt teisi nende eesmärkide saavutamisel arvestades nende spetsiifilisi vajadusi ja motiive
 • täiendanud oma suhtlemise kompetentsi ja oskad paremini saavutada teiste usaldust
 • teadlikum kuidas paremini jaotada meeskonna omaduste ja oskuste ressursse meeskonna eesmärkide saavutamiseks

Parimate tulemuste saavutamiseks aitab süsteem igal juhil teadlikumalt doseerida oma tugevusi ja kompenseerida piiranguid suhtlemisel enda tüübist erinevate inimestega.

„Võti iseenda mõistmiseks“

 • Structogrami taust ja üldised põhimõtted
 • Tasakaal autentsuse ja omandatud oskuste vahel
 • Isiksuse küsimus – inimesed on erinevad
 • Oma tugevuste ja nõrkuste tundmine
 • Biostruktuuri analüüs kui võti iseenda mõistmiseks
 • Structogram kui pilt eelsoodumustest
 • Biostruktuuri analüüsi teostamine, enda individuaalsete struktuuride kindlakstegemine
 • Põhikomponentite tüüpilised iseärasused: suhted inimestega, orienteerumine ajas, mõtlemine ja töötamine, edutegurid
 • Individuaalsed võimalused ja riskid biostrutktuuri baasil (grupitöö)
 • Nõrkused kui dominantse komponendi omadustega liialdamine
 • Näpunäited edasiseks õppeprotsessiks ja tulemuste saavutamiseks

„Võti teiste inimeste mõistmiseks“

 • Enda eelistuste ja eelarvamuste tundmaõppimine
 • Teiste tundma õppimise töövahend Triogram ja selle kasutamise põhimõtted
 • Teiste inimeste biostruktuuride ära tundma õppimine: dominantse komponendi äratundmine, dominantsete komponentide tunnused, väikseima komponendi äratundmine
 • Teiste inimeste mõistmine ja nendega arvestamine suhtlemisolukordades
 • Meeskondade biostruktuurid ja nende optimeerimine

Metoodika

Structogram koolitusmeetodi oluliseks osaks on Šveitsi instituudi raamatud igale osalejale*, mis sisaldavad  töövahendeid Structogram ja Triogram. Need on mõjusad töövahendid, mis visualeerimise kaudu loovad mälupildid alateadvusesse.  Esimese koolituspäeva raamat sisaldab 10 ülesannet iseenda biostruktuuri koostamiseks ja teise päeva õppematerjal 5 sammulist küsimustikku teise inimeste Triogrami koostamiseks. Need raamatud on käsiraamatud järgnevaks tööks iseendaga ja teiste inimestega suhtlemisel.

Koolituspäevadel  teeme palju praktilist tööd nii individuaalselt kui gruppides, teisel päeval kasutame õppimiseks õppefilme ja videosalvestisi päriselu suhtlemisolukordadest.

* Raamat on inglisekeelne, kuid raamatus olevatest küsimustikest on olemas eestikeelne tõlge.  Raamat on saadaval ka vene keeles.  

Structogram eestikeelne veebileht: www.structogram.ee    

Registreerumine

Grupi suuruseks on maksimaalselt 12 inimest.

COVID’i kodukord: nõutav on COVID-i tõend vaktsineermise või läbipõdemise kohta vastavalt kehtitvatele reeglitele.

Täiendavate piirangute tekkimisel toimub koolitus Zoomis ja raamatud toimetatakse osalejatele posti teel.

Seda koolitust on korduvalt läbi viidud Zoomis ja osalejate tagasiside on olnud väga positiivne, kuna kasutame väga mitmekesist metoodikat.

Asjad hakkavad juhtuma siis,
kui hakkad pihta.
Miks mitte juba täna!

  Osalejate tagasiside

  * Aitas paremini mõista enda teatavaid käitumismustreid ja eelistusi.

  * Tean nüüd, miks ma selline äraarvamatu olen.

  * Teatud mõttes valgustus, tõi hästi esile tahaplaanile pandud tugevused ja sain nippe nt. aja teemades.

  * Sain teada, mis on minu dominantsus ja kuidas see mind mõjutab.

  * Minu jaoks lambi põlema mõte, et meie endi tugevused võivad muutuda meie piiranguteks. Kuidas me käitume, sõltub palju meie keskkonnast ning mõtlemapanev on seegi,  kuidas me ei taju oma käitumise mõju.

  * Tänan sisuka päeva eest, mis andis võimaluse enda paremaks tundmaõppimiseks, oli mitmeid äratundmise momente ja vahvat rühmatööd meeskonnaliikmetega

  Esimesele päevale

  * Aitas avada potentsiaali ja näha koostöö/ suhtlemise/ meeskonna toimimise viise /tööriistu.

  * Aitab paremini teisi inimesi mõista.

  * Pani mõtlema kui olulised on erinevused inimestes, kuidas neid ära tunda.

  * Väga huvitava lähenemisega koolitus, pani palju mõtlema oma meeskonna siseste dünaamikate peale. Tasub huvituda enam inimeste taustast, andestada vigu ja ebatäpsusi

  * Tuleb rohkem mängu jälgida ja julgemalt kaasata meeskonda eri tüüpi inimesi ning muidugi endas kannatlikkust arendada

  * Väga kasulik ka mentorluses – kuidas tõlkida teisi inimesi, mõista nende motivatsiooni.

  * Teiste inimeste tundma õppimine ja mõistmine annab teise vaate mõistetele objektiivsus-subjektiivsus.

  * Metoodiliselt väga mitmekesine ja tore koolitus (individuaal ja grupitööd, õppevideod ja videod elust-enesest).

  Teisele päevale