Arengukursil hoidmise distsipliin

Oleme oma kliente kuulnud ütlemas, et koolitatud on meid juba küll, aeg on tegutsema hakata.

Tõepoolest, koolitatud on inimesi, kes on omandanud uusi teadmisi ja oskusi, kuid nende elluviimiseni ja tulemusteni pole jõutud. Selline olukord tekib ka endale või ettevõttele pikaajaliste arenguplaanide koostamisel, kus operatiivsed tegevused ja vajadused saavad tähelepanu endale, kuid pole aega tegeleda pikaajaliste arenguvajadustega. Puudub distsipliin, et hakata plaane ellu viima.

Selleks distsipliiniks on kaasajal võimalik kasutada coaching’ut. Eriti kasulik on see ettevõtte juhtidele, kes on sageli oma väljakutsetega üksi, kellel on vaja leida organisatsiooni strateegiliste eesmärkide saavutamiseks vajalikke lahendusi, seada oma isiklikke arengueesmärke ning aru saada nii enda kui ettevõtte seisukohast, kus ta on ja kuhu soovib välja jõuda. Coaching hõlmab distsipliini kontekstis selleks 3 olulist komponenti.

Kokkulepitud kohtumiste ajakava

Kui coach’iga on kokku lepitud 3-6 kohtumist, siis need on tegevusplaani verstapostideks kokku lepitud tegevused ellu viia. Viimaseks kohtumiseks on kas osad eesmärgid saavutatud või sisse tallatud kindla suunaga rada, mis viib valitud eesmärkide poole.  Sellel rajal edasi liikudes mõnele tee hargnemisele või ristmikule jõudes on võimalik taas sobiva suuna valimisel coaching’ut kasutada.

Coach kui kokkulepete jälgija

Sageli lubatakse endale alustada millegagi  juba homme või uue aasta algusest ja  peagi need lubadused ununevad. Lubaduste andmine kellegile teisele või iseendale kellegi teise juuresolekul on distsiplineerivam kokkulepe.

Motiveeriv on  see, et need kokkulepped on enda algatatud ja täiesti iseendast lähtuvad. Isegi kui kokkulepped jäävad täitmata, ei ole coach’i rolliks kritiseerida, vaid aidata olukorda analüüsida ja leida sobivamad lahendused.

Coaching’u-sessiooni kindel struktuur

Coaching’u mudelid ja tehnikad loovad igale kohtumisele kindla struktuuri koos kohtumiste üldisema ja spetsiifilisema eesmärgiga. Järgides seda sturktuuri kui kindlat distsipliini, pakub coach kliendile kvaliteetsema võimaluse tulemuste saavutamiseks.

Selleks, et elus ükskõik milliste sihtideni jõudu, on distsipliin inimese parim sõber, olgu selleks treeningud ja dieet hea tervise hoidmiseks või sportike tulemuste saavutamiseks, samamoodi coaching koos muude arengumeetoditega inimese tööalase ning elukarjääri edendamiseks.

Kadri Arula
International Coach Federation Eesti esinduse asutajaliige