Isikuandmete kaitse

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Kadri Arula.

Pakun oma klientidele erinevaid koolitusi, coachingut ning jooga õpetust, mille osutamise käigus puutun kokku oma klientide isikuandmetega.

Klientide andmete kogumine ja kasutamine

Kogun klientidelt ainult neid andmeid, mis on hädavajalikud teenuste osutamiseks: küsime nime, e-maili aadressi, elukohta või töökoha aadressi, telefoni ning koolituste tunnistuste ja tõendite väljastamiseks ka isikukoodi.

Nende andmete alusel kutsume teid koolitusele ja väljastame tunnistuse või tõendi, anname ligipääsu koolituskeskkonnale ning saadame arveid. Turunduslepingute täitmisel oma klientide jaoks võime koguda andmed ning saata uudiskirju nende nimel.

Küsime ainult seda infot, mida teenuse osutamiseks vaja on (näiteks koolituse tunnistuste või tõendite väljastamiseks isikukoode).

Saadame teile uudiskirju või turundusinfot ainult vastavalt teie soovile ning võite sellest igal hetkel loobuda.

Vajadusel saadame teie andmed Maksu- ja Tolliametile tulumaksusoodustuse saamiseks.

Teie andmete alusel loome koolituskeskkonda ligipääsu. Vastavalt koolitusele jälgime teie osalemist koolitustel, et otsustada, kas saate koolituse läbimise eest tõendi või tunnistuse.

Veebilehel kadriarula.ee kasutame küpsiseid, mis aitavad koguda infot lehe külastatavuse kohta. Lisaks kasutame automaatset andmekogumisprogrammi Google Analytics ning Facebook Pixel.

Isikuandmete jagamine

Koolitustel osalejate kohta peame edastama andmeid koolituse eest maksjale ehk lõpptellijale, kui lõpptellija ei ole teie ise, vaid keegi teine (nt tööandja, Töötukassa vms).

Vajadusel saadame teile tunnistuse või tõendi postiga, selleks küsime aadressi eraldi.

Vajadusel saadame maksekohustuste rikkumisel andmed võlgnevuste kohta (sh kliendi isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa) teavet maksehäireregistrisse, mida peab AS Creditinfo Eesti (registrikood 10256137) ning mida maksehäireregistri kasutajad (nt pangad, tööandjad jne) kasutavad krediidiotsuste tegemiseks ja lepingupartnerite taustakontrolliks.

Kohustuste rikkumisega seotud andmeid võime oma õiguste ja huvide kaitseks edastada ka inkassoettevõtetele, õigusnõustajatele, kohtule ja muudele isikutele ja asutustele, kes tegelevad vastavate nõuete menetlemisega.

Isikuandmete edastamisel saadame ainult need andmed, mida vaja on. Näiteks koolituse lõpptellijale edastame registreerimislehed või individuaalsed osavõtulehed, kus on näha koolitusel osaleja nimi, isikukood, koolitusel osalemise aeg ja koht ning osaleja allkiri, tagasisidelehed ja koopiad tunnistustest või tõenditest.

Isikuandmete hoidmine

Hoiame isikuandmeid google drives,  millele saavad ligi vaid seda infot oma töös vajavad töötajad.

Meie töötajad kasutavad tööalase info vahetamiseks mõeldud nimelist e-posti aadressi, mistõttu liigub ka isikuandmeid sisaldav info turvaliselt läbi meie poolt kasutatava usaldusväärse teenusepakkuja (OÜ Zone Media) meiliserveri.

Andmete säilitamine

Hoiame teie andmeid koolitustel osalemise kohta10 aastat, nii kaua saate paluda taastada oma õpiinfo meie juures.

Teil on õigus:

  • saada teavet enda kohta kogutud isikuandmete ja nende töötlemise kohta, sh õigus saada tasuta koopia töödeldavatest isikuandmetest;
  • esitada vastuväide isikuandmete töötlemise osas;
  • nõuda isikuandmete parandamist või täiendamist, kui andmed on ebaõiged või mittetäielikud;
  • nõuda isikuandmete kustutamist;
  • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
  • võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek osaliselt või täielikult tagasi;
  • pöörduda isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise korral Andmekaitse Inspektsiooni (aki.ee) või kohtu poole